Inredo referensbild, unik inredning Brogårdaskolan, Bjuv