Grand Hotel

Restaurang

Projektet omfattade bland annat: Väggpaneler och vikdörrsparti, entré med ekinredning, detaljrika väggpanerler i ek, totalentreprenad toaletter.