utemiljö pallarkoja

Hyllievångsparken, Malmö

Pallarkoja med stålkonstruktion som vi klädde med trä.

Vid soliga sommardagar eller plötsliga skurar erbjuder kojan både sol- och regnskydd.