Kontakt

HELSINGBORG

Inredo AB
Rundgången 14
254 52 Helsingborg
Telefonväxel +46 42 15 95 05
Mail info@inredo.com

Vill du nå enskilda personer via e-post?
Mejla till fornamn.efternamn@inredo.com

Ulf Brandt
VD
+46 70 855 95 05

Marcus Bergelin
Ekonomichef
+46 70 237 81 13

Dennis Johansson
Sälj / Kalkyl / Marknad
+46 73 696 92 82

Mikael Rehn
Produktionsledare
+46 72 183 62 27

Magnus Lindgren
Projektledare, bygg och montage
+46 70 855 95 05

Otto Gudmundsson
vVD
Avdelningschef, bygg och montage
+46 70 875 59 52

Anette Nilmarkson
Ekonomi
+46 70 855 95 05

HALMSTAD

Inredo AB
Korsvägen 23
302 56 Halmstad
Telefonväxel +46 35 13 29 90

Jonas Holmqvist
Produktionschef
+46 739 81 94 01

Filip Johansson
Projektledare / Beredare
+46 739 81 94 03

Sascha Minx
Projektledare / Beredare
+46 721 83 62 25

Petter Stjärnefält
Projektledare / Beredare
+46 739 81 94 10

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).