Vikenskolan, Helsingborg

Vikenskolan, Helsingborg

Projektet omfattade bland annat:

Sittgradäng och scen i vitlackad ask.